Tin Tức

  • Huttons VN thay đổi mới chính sách hoa hồng
  • Huttons VN thay đổi mới chính sách hoa hồng

    Ban Lãnh đạo Huttons xin trân trọng thông báo về việc nâng cấp bậc cho toàn bộ các cộng tác viên của Huttons với chức danh mới và chuyên nghiệp hơn, được gọi chung là Chuyên viên tư vấn bất động sản (Sales Consultant) và điều chỉnh mức phí hoa hồng

    29/10/2021