Dịch Vụ

Huttons phục vụ các doanh nghiệp, chủ nhà, nhà đầu tư, nhà tư vấn bất động sản và nhà phát triển bất động sản.

Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp và đa dạng của chúng tôi cộng tác để cung cấp nhiều loại dịch vụ toàn diện cho khách hàng và đối tác.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Phân phối chiến lược dự án mới
  • Định giá
  • Phân tích tài sản
  • Phân tích so sánh
  • Tư vấn xử lý giao dịch
  • Phân tích thị trường san nhượng
  • Đăng tin và tiếp thị bất động sản
  • Danh mục bất động sản quốc tế
New Launches img 1

Dự Án Mới

Auction Sales img 1

Đấu Giá Bất Động Sản

Collective Sales img 1

Bán Sỉ

Commercial Industrial Properties img 1

BĐS Công Nghiệp & Thương Mại

International Properties img 1

Bất Động Sản Quốc Tế

Resale Apartment Residential Properties img 1

Cho Thuê & Chuyển Nhượng