Dành cho người nước ngoài

overseas-vietnamese-snap-up-domestic-property

Người Việt Nam ở nước ngoài đổ xô mua bất động sản trong nước

Người Việt Nam sống ở nước ngoài đang có xu hướng tăng cao nhu cầu mua...
vietnams-visa-policy-for-foreigners

Điểm nổi bật chính về chính sách thị thực dành cho người nước ngoài

Kể từ ngày 15/08/2023, khách du lịch nước ngoài khi đến thăm Việt Nam sẽ áp...