Novaland

About Novaland

Novaland là Tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Novaland hiện phát triển 03 mảng sản phẩm chủ lực, gồm: Bất động sản Đô thị, Bất động sản Du lịch và Bất động sản Công nghiệp.

Trải qua hành trình 31 năm hình thành và phát triển, Novaland đang sở hữu danh mục hơn 50 dự án BĐS và ghi dấu ấn với những công trình và sản phẩm dẫn đầu xu hướng, tác động tích cực đến quá trình phát triển đô thị và phát triển du lịch tại các tỉnh thành phía Nam và Nam Trung Bộ; đồng thời đóng góp lớn cho việc gia tăng giá trị kinh tế và an sinh xã hội tại các địa phương.

Projects developed by Novaland

Nhà phát triển bất động sản khác