logo-lumiere-boulevard

LUMIÈRE Boulevard

Project LUMIÈRE Boulevard

Project Info

Type
Condominium, Mixed-use Development, Shophouse
Developer
Status
Stock Available, In Progress, Under Construction
Area
Country

Project Overview LUMIÈRE Boulevard

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được Huttons VN tổng hợp và cập nhật từ website chủ đầu tư, chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Thông tin về dự án có thể được chủ đầu tư thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Huttons luôn luôn nỗ lực cập nhật để đảm bảo tính chính xác của thông tin, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin tại trang này.

Rate

Share project on

Project Location

Dự án LUMIÈRE Boulevard – phát triển bởi Masterise Homes

Developer

chu-dau-tu-masterise-homes

Masterise Homes

Directions

Intro video LUMIÈRE Boulevard

Contact Us

LUMIÈRE Boulevard

Relative Projects

Fill in registration information

Project LUMIÈRE Boulevard