Logo dự án The Marq

The Marq

Project The Marq

Project Info

Type
Condominium, Penthouse
Developer
Status
Fully Sold
Area
Country

For Sale / Rental at The Marq

Project Overview The Marq

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được Huttons VN tổng hợp và cập nhật từ website chủ đầu tư, chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Thông tin về dự án có thể được chủ đầu tư thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Huttons luôn luôn nỗ lực cập nhật để đảm bảo tính chính xác của thông tin, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin tại trang này.

Rate

Share project on

Project Location

Developer

chu-dau-tu-hongkong-land

HongKong Land

Directions

Intro video The Marq

Related news

Contact Us

The Marq

Relative Projects

Fill in registration information

Project The Marq