SIC Real Estate Investment JSC

About SIC Real Estate Investment JSC

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SIC là chủ đầu tư được thành lập vào năm 2017 có trụ sở tại Hà Nội với một số cổ đông. Một cổ đông lớn của SIC là Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú. Văn Phú Invest (VPI) được thành lập từ năm 2003. Đến năm 2006, VPI đạt được bước ngoặt khi bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Tính đến nay, VPI đang sở hữu 18 công ty thành viên và hàng chục dự án bất động sản khu đô thị trên khắp Việt Nam.

Projects developed by SIC Real Estate Investment JSC

Nhà phát triển bất động sản khác