Shizen Home

Project Shizen Home

10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, District 7, Ho Chi Minh City

Project Info

Project Overview Shizen Home

SHIZEN HOME – GOTEC LAND KHỞI ĐẦU DÒNG BẤT ĐỘNG SẢN TRỊ LIỆU THANH LỌC & CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Đánh giá

Project Location

Project Layout

Project Amenity

Developer

Gotec Land

Directions

Intro video Shizen Home

Share this project on

Contact Us

Shizen Home