Tin Tức

Hội Thảo Về Các Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Phục Hồi Sau Đại Dịch

  • Thứ hai, 11:06 Ngày 23/11/2020
  • Hiện tại, tất cả các quốc gia đang đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế thế giới. Có những nguồn tin rằng nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch sẽ khác đáng kể so với năm ngoái. Trong bối cảnh đó, sẽ chỉ có một số nền kinh tế mới nổi sẽ tăng trưởng - trong đó có Việt Nam.

    SBG Crosschat 2020 được tổ chức với chủ đề “Triển vọng kinh tế Việt Nam 2021: Khả năng phục hồi và phát triển” nhằm thảo luận về cách thức giúp doanh nghiệp tìm cách thay đổi tình hình hậu đại dịch. 5 diễn giả đến từ các lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, pháp lý, tài chính, chứng khoán, khách sạn, bất động sản, đã mang đến cho người tham dự góc nhìn đa chiều về tình hình kinh tế hiện nay và đưa ra những giải pháp tích cực để người tham dự áp dụng vào mô hình kinh doanh của chính mình .